Spekter fikk i 2014 levert en rapport om digital status hos orkestre, teatre og museer: institusjoner som skaper levende kunst og kultur. Funnene viser forskjeller i modenhet fra kulturuttrykk til kulturuttrykk.

Mye skjer!

Enkelte konsentrerer seg om å utnytte de nye, digitale verktøyene til å øke interessen for det tradisjonelle innholdet. For andre går utviklingen lenger, og vi kan allerede se antydninger til at digitaliseringen påvirker selve kulturuttrykket.

Flere orkestre har begynt å eksperimentere med å legge ut konsertopptak på nettet. Noen teatre, som Nationaltheatret, har vist oppsetninger hvor publikum forskjellige steder tar del i samme forestilling. Den norske opera & ballett har i flere år overført oppsetninger til kino samtidig som forestillingen skjer i Bjørvika. For museene har digitale løsninger gjort det mulig å formidle historier og kunst på helt nye måter.

Det positive er at så godt som alle ser at initiativene bidrar til å styrke interessen for det som skjer i salene. Og målinger så langt tilsier at besøket i salen stiger! 

Møte publikums forventninger

Det er åpenbart at folks nye, digitale vaner endrer forventningene til hva de tradisjonelle institusjonene skal levere. Spørsmålet er hvordan vi skal sørge for at institusjonskunsten fortsatt er relevant i framtiden.

De fleste prosjektene vi har sett til nå dreier seg om å øke interessen for det som skjer i salen. I forbindelse med Bergen-filharmoniens prosjekt Digitalt konserthus har en av målsettingene vært å nå ut til publikum som ellers ikke pleier å komme i Grieghallen. På Spekters nettsider kan du lese mer om publikumstallene og erfaringene fra pilotperioden.

Samtidig er det en utfordring å forestille seg hvordan kunstuttrykkene vil forandre seg over tid. Shakespeare skrev sine stykker for sitt 360-graders amfiteater, mens kunsten hans i dag settes opp i saler hvor hele publikum sitter og ser mot scenen. Kunsten er ikke nødvendigvis større eller mindre, men uttrykket er definitivt annerledes.

Eksperimenteringen med uttrykksformer vil fortsette, og Spekter følger spent med på hva som skjer i fortsettelsen.

Les også: Digitalt konserthus - erfaringer og innsikt