Brustad understreket viktigheten av å etablere en felles virkelighetsoppfatning.

- Først med en felles forståelse av hva som er problemene, kan vi i fellesskap finne løsningene, fortsatte hun.

Direktørene i de regionale helseforetakene har satt i gang to prosjekter, hvor Legeforeningen og Spekter deltar, som skal se på hvordan tariffavtalene kan utvikles og bli bedre tilpasset utfordringene sykehusene står foran.

- Det er viktig at både samarbeidet og videreutvikling av tariffavtalene tar utgangspunkt i at vi skal gi et best mulig tilbud til pasientene. Det betyr blant annet at vi må se på hvordan vi bedre kan utnytte sykehusenes utstyr, og hvordan vi bedre kan gi polikliniske tjenester på de tidspunktene som pasientene ønsker, sa Brustad.

Forventningene til hva sykehusene skal tilby vil øke, og samtidig må vi forvente strammere offentlige budsjetter fremover. Brustad mener dette vil øke behovet for nytenkning og omstilling, slik at sykehusene kan levere flere og bedre tjenester for de pengene som bevilges.

Hennes hovedbudskap til Legeforeningen, var at et god samarbeid mellom sektorens ledere, ansatte og tillitsvalgte, basert på felles virkelighetsoppfatning og tradisjonene fra den norske modellen, vil være helt avgjørende for at vi også fremover skal kunne tilby gode helsetjenester.