Anne-Kari Bratten slår fast at det er skapt svært gode resultater siden Sykehusreformen i 2002. Helseforetakene har lyktes i betydelig grad med å redusere ventelistene, produktiviteten øker, og man har nådd det politiske målet om å få økonomisk kontroll.

Utvalget skal blant annet vurdere erfaringene fra helseforetaksmodellen før det lages forslag til alternative løsninger. Les mer om utvalgets mandat.

Utvalgets innstilling skal legges frem 1. desember 2016.

Utvalgets sammensetning:

 • Stener Kvinnsland, lege, tidligere direktør Helse Bergen
 • Trude Andresen, rådmann
 • Per S. Bleikelia, klinikkdirektør
 • Sylvia K. Brustad, turistsjef, tidligere helseminister,
 • Cathrin Carlyle, leder av brukerutvalget UNN
 • Sven Ole Fagernæs, tidligere regjeringsadvokat
 • Hege Gjessing, lege, tidligere president i Legeforeningen
 • Christian Grimsgaard, lege, tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus
 • Jon J. Gåsvatn, spesialrådgiver
 • Lars Haukaas, prosjektdirektør
 • Jorid Kalseth, seniorforsker
 • Per V. Okkels, departementsråd
 • Brit K.S. Rugland, daglig leder
 • Bente G. Slaatten, konserndirektør, tidligere forbundsleder i Sykepleieforbundet
 • Hanne Thürmer, lege
 • Karina Aase, professor