Spekter har ikke krevd endringer

 Spekter har i årets tariffoppgjør ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag. I tillegg er det tilbudt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år.

Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten, slik Legeforeningen krever.

Ingen grunn til bekymring

Bratten understreker at selv om arbeidstiden planlegges på andre måter enn den Legeforeningen krever, er det ingen grunn til å være bekymret for at pasientsikkerheten blir svekket, at legene skal bli mer slitne eller at tillitsvalgte ikke skal medvirke i arbeidstidsplanleggingen.

-Vernet vil være det samme. Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Medbestemmelse i lov- og avtaleverk vil være uendret, sier Bratten.

Legeforeningen har i gjentatte medieutspill trukket frem at arbeidsuker på opp mot 60 timer er krevende.

-Det er grunn til å minne om at de lange arbeidsukene Legeforeningen kritiserer, kan begrenses dersom Legeforeningens tillitsvalgte og legene selv ikke gjør krav på jevnlig å ha hele friuker. Den enkelte lege som går i vakt, kan for øvrig selv velge hvorvidt vedkommende vil jobbe mer enn gjennomsnittlig 38 timer i uka, sier Bratten.

Spekter har i forhandlingene vært villige til å diskutere tiltak for på sikt å kunne innrette legenes arbeidstidsordninger i tråd med hovedreglene i arbeidsmiljøloven, slik at behovet for unntak fra loven vil bortfalle.

 Sykehusene vil nå organisere driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene. Av sykehusenes ca 14.000 leger, går i overkant av 100 ut i streik onsdag morgen.   

Fakta om legers lønn, arbeidstid og tariffavtale

 

  •  Legers arbeidstid har gått ned fra 2014 til 2015. I 2014 jobbet de i snitt 44,45 timer i uka, i 2015 jobbet de i snitt 44,13 timer i uka inkludert overtid. 
  • Gjennomsnittslønn overleger inkl. overtid (2015):                                         Kr. 1.131.438,-
  • Gjennomsnittslønn lege i spesialisering inkl. overtid (2015):                       Kr. 836.569,-
  • Gjennomsnittslønn alle leger inkl. overtid (2015):                                          Kr. 996.691,-