Det er Klassekampen i dag 5. april som skriver om at NHO og LO i sitt lønnsoppgjør før helga ble enige om en tilleggsavtale om likestilling, som blant annet inneholder en klausul om å utrede "hindringer i forhold til jobbskifte fra offentlig til privat sektor og fra privat til offentlig sektor".

I NHO tolker direktør Svein Oppegaard denne klausulen til blant annet å gjelde offentlige tjenestepensjonsordningene.

Dette synet deler også direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen, i dagens Klassekampen.

- Vi ønsker å styrke mobiliteten i arbeidsmarkedet. Vi er kritiske til den offentlige tjenestepensjonen, som virker stikk motsatt, og hindrer mobilitet, sier Larsen.

Spekter oppfatter avtalen mellom NHO og LO som et skritt i retning reform av de offentlige tjenestepensjonsordningene.

- Det er mye mulig at det de tar opp kan åpne for å se på ordningene. Jeg skal ikke begi meg inn i en tolkning av LO og NHOs avtale, men vårt klare syn er at man må ta opp den offentlige tjenestepensjonen, den svekker mobiliteten, og vi ønsker å styrke mobiliteten, presiserer Larsen.