Sammen med direktør Tore Eugen Kvalheim representerte Magnusson Spekter på høringen.

Spekter har 50 kulturmedlemmer, blant annet de fleste store kulturinstitusjonene i landet. Alle begynner nå å merke flere år med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

Musikk- og scenekunstinstitusjonene ligger på i underkant av 2,4 pst økning i forslag til statsbudsjett for 2019, mens museene stort sett ligger på rundt 2,1 pst økning.

-Dette fører til ytterligere innstramminger for arbeidsintensive institusjoner. Med en stipulert lønnsvekst på 3,2 pst og prisvekst på 1,5 pst er dette åpenbart krevende. Det er altså begrenset hvor mye en kulturinstitusjon kan effektivisere, understreket Magnusson.

Magnusson minnet komiteen om at institusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for kunstnere og kulturarbeidere i landet.

- En direkte konsekvens av ABE-reformen, er at det står 5-6 musikerstillinger vakante i Bergen filharmoniske orkester. Norsk Folkemuseum forteller oss at de ikke har råd til å erstatte kuratorer som går av med pensjon, eksemplifiserte Magnusson.

Kontantstøtten bør utfases

Tore Eugen Kvalheim understreket at kontantstøtten bidrar til å sementere tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og holder mange kvinner borte fra arbeidslivet.

- Dette gjelder særlig innvandrerkvinner, som burde vært ute i arbeidslivet for å styrke sin økonomiske og sosiale selvstendighet, sa Kvalheim.

Spekter mener kontantstøtten hindrer inkludering og samtidig bryter med regjeringens mål om høy sysselsetting.

- Å fase ut kontantstøtten vil etter vår vurdering være et grep som både vil øke sysselsettingen og bidra til inkludering, sa Kvalheim.

Les Spekters skriftlige innspill her:

Se høringen på Stortinget Nett-TV