spekter.no>Dialogmøte med Arbeidstilsynet
Fra venstre: Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet og fagsjef Olav Kvam i Spekter.
Fra venstre: Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet og fagsjef Olav Kvam i Spekter.

Spekter hadde i begynnelsen av november møte med den nye direktøren for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. I møtet diskuterte Spekter og Arbeidstilsynet forskjellige aktuelle saker.

– Det er positivt at direktøren for Arbeidstilsynet legger vekt på en nær kontakt med partene i arbeidslivet. Vi hadde et interessant og konstruktiv møte, sier Spekters adminsitrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Hun er fornøyd med at Arbeidstilsynet deler Spekters bekymring for den useriøse delen av norsk arbeidsliv. 

-Spekter er tilfreds med at Arbeidstilsynet ga uttrykk for at de vil prioritere dette området, sier Bratten.