«Han flyr ikke høyt, men han får med seg farten gjennom svevet og hopper langt», sa kommentatoren om Robert Johanssons bronsehopp i stor bakke i OL. Det må sies å være en god illustrasjon på det norske samfunnet, også. Gjennom mange år har vi bygget et samfunn basert på små forskjeller mellom folk og universelle velferdsgoder. Laget skal være samlet, det skal være lite strekk. Politikerne har i hovedsak vært enige om de lange linjene og de viktigste beslutningene, og forvaltet vårt gods med klokskap. På den måten har vi fått med oss farten gjennom oljealderen og hoppet langt.

Oljeinntektene vil ikke i like store grad kunne smøre økonomien vår i fremtiden. En av våre største utfordringer, blir å utvikle nye næringer med nye jobber. Samtidig skal velferdsstaten utsettes for en av sine hittil største prøvelser, når den lykkelige babyboomen etter krigen snart skal utgjøre den store eldrebølgen.

Det er stor oppslutning i Norge om at vi også inn i den nye tid skal ha lite strekk i laget. Likevel utfordres den norske modellen av krefter som vi må være oppmerksomme på. Ni av ti trives på jobb i Norge. Sammenlignet med mange andre land, har vi et gjennomregulert arbeidsliv med høy grad av HMS-orientering. Likevel ser vi en fremvekst av lyssky «firmaer» som utnytter utenlandsk arbeidskraft på det groveste, og regelrett bedriver sosial dumping. Noen av Arbeidstilsynets historier fra denne delen av arbeidslivet er så grove at vi må kunne si at virkeligheten overgår fantasien. Denne utviklingen må stoppe for å unngå strekk i laget.

Om få år vil det være under to yrkesaktive pr pensjonist i Norge. Til sammenligning var det sju yrkesaktive pr pensjonist i 1950. Fremover blir det viktigere enn noen gang at de av oss som har helse til det, er i arbeid, som statsministeren sier. Arbeidsplassen er den selvsagte arena for inkludering, integrering og kameratskap. For å hindre strekk i laget, må vi få flere av de mange hundre tusen som i dag står utenfor arbeidslivet, til å bli våre arbeidskolleger.

Til tross for at vi har lagt bak oss noen tiår med store endringer gjennom fremveksten av IKT, er ikke produktivitetsveksten så høy som den bør være i Norge. Å øke produktiviteten, særlig i offentlig sektor, er en prioritert oppgave. Hvordan vi skal få dette til i en tid der behovet for å inkludere stadig flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet, er en oppgave som vil bli overlatt til partene på den enkelte bedrift.

I 2018 er det 25 år siden «Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning » (NAVO) ble etablert. Den gangen var det rundt 9000 ansatte i medlemsbedriftene. Senere har vi endret navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter. I dag er nesten 230 000 arbeidstakere i Norge ansatt i en Spekterbedrift. Spekter ble etablert for å bidra til omstillingen av offentlig sektor, og vi er stolte av å ha fått være med på disse prosessene i 25 år. Spekters medlemmer driver Norge, pleier vi å si.

I dette magasinet finner du eksempler på hvordan Spekters medlemmer også omstiller Norge, og hvordan de bidrar til å gjøre hverdagen bedre for deg og meg. Her kan du lese hvordan Oslo universitetssykehus kvalifiserer minoritetsspråklige
for arbeidslivet, hvordan Posten og Avinor går i front i det grønne skiftet og hvordan Statnett kjemper mot arbeidslivskriminaliteten basert på egne erfaringer. Slik bidrar de hver på sin måte til å holde samfunnet vårt sammen. Du kan også lese mer om hvordan sentrale politikere ser på omstillingsbehovene fremover, hvilke utviklingstrekk forskere og samfunnsdebattanter peker på, og om hvordan ny teknologi påvirker arbeidslivet.

Siden 1990-tallet er mange statlige monopoler avviklet, og nye markeder og virksomheter har blitt skapt. Gjennom 25 år har Spekter jobbet for å være en nytenkende arbeidsgiverforening som tilbyr alternative og skreddersydde løsninger til alle våre medlemsvirksomheter. På veien har vi blant annet lært at omstilling ikke kommer av seg selv, og at endring krever ledelse. Uansett hva de neste årene vil bringe, er vi overbevist om at kravet til omstilling og endring vil være stort.
Våre medlemmer bidrar til å omstille Norge, og som det framgår av dette magasinet, er de klare til å fortsette innsatsen. Det blir viktige bidrag for å hindre strekk i laget.