Nordens største medisinske laboratorium lever på et skjørt eksistensgrunnlag. Uten å vinne fram i anbudsrunder kan Fürsts virksomhet være truet, mener administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad.

– Denne automasjonsløsningen er blant de mest moderne i Europa, sier Håvard Selby Ebbestad og viser oss rundt i Fürsts medisinske laboratorium på Furuset.

Hver dag blir prøver fra mer enn 10.000 pasienter sendt bortover det 117 meter lange båndet om opptar en hel etasje. Beholderne står oppstilt som godt trente soldater bak en blåfarget glassmonter, før de marsjerer videre til neste automasjonsoppgave og deretter de siste analysene.

– Takket være avanserte IT-løsninger kan legekontorene følge analysene i sanntid, som er et fantastisk verktøy for alt helsepersonell, sier Ebbestad. 

Dette er Fürst
Nordens største private medisinske laboratorium innenfor fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. 

Her jobber mer enn 400 personer, hele ni av ti er kvinner, som gjør Fürst til Groruddalens største kvinnearbeidsplass. Mye har skjedd siden ekteparet Astri og Valentin Fürst startet virksomheten i et lite laboratorium på 1950-tallet, og i dag leverer Fürst analysesvar av høy kvalitet og til stadig lavere priser.

– Vi kan bidra til at samfunnet får mer helse ut av midlene som er til rådighet. Økt bruk av private underleverandører som oss gir en bedre utnyttelse av offentlige ressurser, noe somreduserer risikoen for et todelt helsevesen, sier Ebbestad.

Helsevesenet bruker hvert år store summer på å kjøpe tjenester fra Fürst, enten gjennom primærhelsetjenesten (fastlegene) eller spesialhelsetjenesten.
Men Fürst er i en sårbar posisjon: Å vinne fram i anbudsrundene er helt avgjørende
for driften til det eneste gjenværende privateide norske laboratoriet.

– Å overleve i et marked bestående av noen få store multinasjonale laboratoriekjeder, er ikke bare enkelt. Vi forventer ingen særbehandling fra offentlige myndigheter, men langsiktighet er viktig. Prisene presses ned hele tiden og vi tvinges til å redusere våre kostander, samtidig som vi investerer betydelige midler i kompetanse og instrumenter. Det er bra for helse-Norge som får mer ut av hver samfunnskrone, men skummelt for oss og våre arbeidsplasser. Vi går inn i anbudsrundene med lettere angstfølelse, og vinner vi ikke fram kan vi risikere å måtte avvikle, sier Ebbestad.

– Avvikle? Du vil si det så dramatisk?

Han ser ut i lufta.

– Ja, det er virkeligheten.

– Hvordan kan da samspillet mellom offentlige og private aktører bli bedre?

– Fra vårt ståsted virker det som offentlige sykehus ikke har forsøkt å redusere kostandene på laboratorietjenester slik man har gjort i andre land. Jeg synes det er rart at noen av de rundt 40 offentlige sykehusene ikke bruker oss mer. De  kunne satt ut store volum til aktører som oss som får gjort mye mer for den samme prisen.

– Noen vil hevde at kommersielle virksomheter som Fürst er mer opptatt av profitt enn å levere kvalitet?

– Det er en ikke-problemstilling. Kvalitet er bygd inn i alt vi gjør, vi må konkurrere med andre i et fagfelt der kvalitet er helt avgjørende. Reduserer vi på kvaliteten tjener vi ikke penger. Kvalitet er derfor ikke bare en dyd av nødvendighet, men et grunnleggende konkurransefortrinn.

– Hvordan bør rollefordelingen i fremtiden se ut for å løse helseutfordringene og sikre at private aktører som Fürst kan eksistere videre?

– Vi ønsker oss ikke et todelt helsevesen der noen kan kjøpe seg vesentlige helsetjenester. Ja, vi er private, men som underleverandører til det offentlige sørger vi for at det offentlige får mer igjen for pengene sine – som gjør at det blir mindre risiko for et todelt helsevesen. Vi kan bidra med mer kostnadseffektive løsninger, men da må ikke en redsel for alt som er privat stå i veien.

I IT-avdelingen jobber 20 personer med å gjøre de allerede banebrytende IT-løsningene enda bedre, 17 leger jobber på fulltid med å besvare fastlegenes spørsmål og telefonsenteret er til enhver tid godt bemannet. Logistikken krever også sitt: Hver dag kjører budbiler landet rundt for å plukke opp prøver fra ca. 900 legekontorer. Og alle oppgavene er til enhver tid under kostnadsvurdering.

– Vi har noen konkurransefordeler: Automatisering av prosessene gjør det mulig å redusere prisen per analyse, samtidig som det reduserer risikoen for at det blir gjort feil. Og satsingen på IT-løsninger gjør at leger og helsepersonell får informasjonen raskt tilgjengelig og på en hensiktsmessig måte.

– Tror du at de ansatte i Fürst har den samme ansvarsfølelsen som offentlig ansatte?

– Ja, vi opplever at vi har et samfunnsansvar, og spør du de 400 som jobber her er det inntrykket du sitter igjen med. Vi kjenner oss ikke igjen i noen av de skremmebildene som serveres om private som velferdsprofitører. Eierskapet har ikke noe å si for hvilken kvalitet du har på tjenestene. 

Vi opplever at vi har et samfunnsansvar, og spør du de 400 som jobber her er det inntrykket du sitter igjen med.

Ebbestad tar oss med videre til den delen av laboratoriet der det dyrkes fram bakterier. Fagpersoner kledd i hvite frakker står og analyserer innholdet i prøvene. Ebbestad sier spøkefullt at han lever ut enhver guttedrøm fordi han «får jobbe med bæsj, tiss og blod». Nylig kjøpte investeringsselskapet Ferd seg inn i Fürst, noe Ebbestad håper vil ta laboratoriet inn i en ny tid.

– Ferd passer vår profil. De er norske og familieeid, og har kompetanse til å ta oss inn nye områder og spre virksomheten geografisk, i første rekke mer aktivitet ellers i Norden. Vi er nødt til å utvikle oss for å overleve.

– Hvis du fikk 15 minutter med helseministeren, hva ville du sagt til ham?

– At det ligger et ubrukt potensiale i oss og at aktører som oss kan brukes mye mer. Vi gjør en stor og viktig jobb i primærhelsetjenesten, men brukes for lite i det offentlige sykehusvesenet slik det gjøres i andre land, som for eksempel i England. Ved å bruke oss mer, kunne Norge frigjort midler til andre deler av helsevesenet – som ikke minst blir viktig når eldrebølgen slår inn for fullt.

– Det er nok av helseutfordringer både for AS Norge og Fürst i årene framover?

Ebbestad koster på seg et smil.

– Det eneste som er sikkert, er at vi ikke slipper opp for utfordringer. Det er armod nok til alle.

Håvard Selby Ebbestad og Hilde Heggelund, Fürst
Ebbestad konfererer med bioingeniør Hilde Heggelund. Ni av ti ansatte er kvinner. Hver dag blir prøver fra 10.000 pasienter analysert hos Fürst. (Foto: Thomas T. Kleiven).

 

Vi kan bidra til at samfunnet får mer helse ut av midlene som er til rådighet. Økt bruk av private underleverandører som oss gir en bedre utnyttelse av offentlige ressurser, noe som reduserer risikoen for et todelt helsevesen.