Tema

Utdanning og kompetanse

Veileder Kompetanseutvikling

Denne veilederen er laget av et partsammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, Unio, SAN, Akademikerne Helse og Arbeidsgiverforeningen Spekter.