Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Partene i arbeidslivet og myndighetene har gått sammen om å signere "Samfunnskontrakt for flere læreplasser". Her forplikter avtalepartene seg til å bidra til felles innsats for å øke antallet læreplasser.