I Spekters medlemsmasse fins det både privat og offentlig eide bedrifter. De fleste leverer tjenester på vegne av eller til det offentlige, som virksomheter med samfunnsoppdrag eller gjennom anbud. Øvrige medlemsvirksomheter driver i et kommersielt, privat marked.

Et mangfold av tjenesteleverandører bidrar til innovasjon og leting etter gode og effektive løsninger. Forutsigbar finansiering kombinert med frihet i detaljene i oppgaveløsningen er grunnleggende suksessfaktorer.

I rapporten «Fra vesen til virksomhet» oppsummerte forskerne Cathrine Arnesen og Kåre Hagen erfaringen fra utskilling og omdanning av statlige forvaltningsorgan og etater til selskap som Posten, jernbaneselskapene og Avinor i perioden 1992-2003. De konkluderte med at endringene ga flere og bedre tjenester til en lavere kostnad. Det ble sterkere fokus på brukerne av tjenesten. Det bidro til at de nye foretakene fikk et godt omdømme blant brukere og befolkning. Politikernes mulighet til styring ble ikke underminert, men styringsverktøyene måtte endres.

I rapporten, som ble gitt ut i 2008, pekte forfatterne også på at fristillingene i Norge nok ikke var over, blant annet for infrastruktur innenfor veg og jernbane. Mer av dette potensialet ble tatt ut etter 2015, da stortingsmeldingene som la grunnlaget for jernbanereformen og etableringen av Nye Veier AS ble lagt fram.