Spekter ønsker å oppnå økt mobilitet og redusert miljøbelastning på en mer kostnadseffektiv måte. For å oppnå det er samfunnet avhengig av en effektiv utvikling og bruk av transportårene. Spekters strategi for kollektivtransporten er ment å være et svar på hvordan vi kan løse disse utfordringene.