Ved individuelt investeringsvalg har arbeidstaker samme risiko knyttet til avkastning i begge ordninger.

I utbetalingstiden har pensjonsleverandøren risiko for negativ avkastning i hybrid tjenestepensjon, mens individuelt investeringsvalg videreføres i innskuddspensjon.

Pensjonsleverandøren har risikoen for at den faktiske levealderen blir høyere enn den antatte i hht levealderstariffen som benyttes ved pensjonering.