I Spekters webinar-serie får du høre ledere i sentrale samfunnsinstitusjoner fortelle hvordan den nye økonomiske virkeligheten treffer deres hverdag og lederskap. For er vi egentlig godt nok rustet til omstillingen vi vet må komme? Hvordan vil kunstig intelligens påvirke forskning og innovasjon? Hva skjer med sykehusene når myndighetene styrker satsingen på forsvar og beredskap? Hvor skal samferdselssektoren få energien fra i fremtiden? Og hvordan kan kultursektoren bidra til å styrke fellesskapet og øke den sivile beredskapen?

Disse spørsmålene diskuteres av ledere fra noen av Spekters medlemsvirksomheter, med utgangspunkt i en fremtidsanalyse utarbeidet av analysebyrået InFuture. I webinar-serien får du møte:

 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest
 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter
 • Abraham Foss, konsernsjef i Avinor
 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet
 • Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Øyvind Bakke, administrerende direktør i Sykehuset Vestfold
 • Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier
 • Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Den Nasjonale Scene
 • Kjersti Fløgstad, direktør ved Nobels Fredssenter
 • Camilla Tepfers, partner i InFuture
 • Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

Samtalene ledes av Terje Svabø.

Se episodene her:

 

 

1. Vi går inn i et tiår hvor også Norge må prioritere.

– Det virker som det er et trekk ved denne generasjonens politikere at å prioritere betyr å bevilge mer, og ikke å velge noe fremfor noe annet, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Hun heier på de politikerne som tar et helhetlig ansvar. Se henne i samtale med Camilla Tepfers og Terje Svabø.

 

 

2. Sikkerhet og beredskap: Hva skjer når Europa må ta større ansvar for vår egen sikkerhet?

– Hovedutfordringen for spesialisthelsetjenesten i et verste-fall-scenario vil være prioritering. Det vil både handle om å prioritere tjenestene, men også om å skape aksept for behovet for prioritering,  sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest. Hun forteller at beredskap tar veldig mye mer tid enn det gjorde for bare få år siden. Se henne i samtale med Camilla Tepfers og Terje Svabø. 

 

 

3. Bærekraft og grønt skifte: Hvor skal energien komme fra?

– Vi er blant de som er kommet aller lengst i klimaomstilling, kanskje på godt og vondt. Vi har den lengste lista over erfaringer, noe vi så i vinter under ekstreme forhold. Men noen må ta den læringen. Og jeg har ikke hørt om noen problemer vi ikke kan løse, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

– Energiøkonomisering vil ikke løse problemet alene. Vi vil komme til å trenge mer grønn kraft for å kunne håndtere det grønne skiftet, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. Han tror det norske samfunnet skal gjennom en stor "beslutningslæring" i tiden som kommer.

Se dem i samtale med Terje Svabø.

 

 

4. Kunstig intelligens: Finner Norge og Europa vår plass eller blir vi forbikjørt av USA og Kina?

– Jeg vet ikke om et eneste sted hvor kunstig intelligens ikke diskuteres. Norge er nødt til å henge med, både for konkurransekraften vår og for at vi skal få til den samfunnsutviklingen vi ønsker, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Jeg er veldig optimistisk og synes vi gir bekymringen for kunstig intelligens altfor stor plass i den offentlige arenaen, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. - Det er viktig at vi bruker og regulerer kunstig intelligens, og så er det viktig at det skjer akkurat i den rekkefølgen, sier han.

Se dem i samtale med Camilla Tepfers og Terje Svabø.

 

 

5. Har vi omstillingskraften vi behøver?

– Omstillingskraft henger sammen med lederkraft. Da er vi avhengige av å begynne på toppen med gode diskusjoner i ledergruppen, slik at alle går ut med et felles mål om hva vi skal oppnå, sier Øyvind Bakke, administrerende direktør i Sykehuset Vestfold. – Klarer vi som ledere å få satt de rammene, så får vi veldig mange gode ideer fra organisasjonen. Da får alle et større eierskap til endringene som må gjøres.

– Jeg tror vi har store muligheter. Nye Veier ble skapt som et mulighetsselskap, og når du kan være forutsigbar på at oppgavene er der, og du kan stimulere til å tenke nytt, så bidrar det til rekruttering. Det gjør at folk som er utenfor arbeidslivet har lyst til å komme inn, sier Finn Aasmund Hobbelstad, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Se dem i samtale med Camilla Tepfers og Terje Svabø.

 

 

6. Kulturens rolle i den offentlige samtalen.

– Det sies at man går inn i en teatersal som et enkeltindivid og kommer ut som et fellesskap. Det er en litt romantisk erklæring, for det er ikke nødvendigvis sånn at man går ut av teatersalen som et unisont felleskap. Men da sier vi, som enkeltindivid og som samfunn, at det har en verdi å utsette seg for nye opplevelser, og ta inn over seg nye perspektiver, sier Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Den Nasjonale Scene.

– Kulturen spiller en sentral rolle, både for de som er til stede og bruker den, og for de som er i randsonen og får med seg diskusjonene. Det gir et meningsmangfold som er kjempeviktig, sier Kjersti Fløgstad, direktør ved Nobels Fredssenter. – Vi må passe på at meningsmangfoldet har substans, og at vi hele tiden får øvd oss på refleksjoner om hva som er viktige verdier. 

Se dem i samtale med Camilla Tepfers og Terje Svabø.