Spekters medlemmer innen teater, orkester og opera har den beste innskuddspensjonsordningen som det er mulig å tilby. 1,5 millioner norske arbeidstakere i dag har innskuddspensjon og bare 3 prosent har like høye sparesatser som det Spekters kulturmedlemmer tilbyr sine ansatte.

Innskuddspensjonsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Ordningen er kjønnsnøytral. Med samme lønn og samme opptjeningstid, sparer kvinner og menn opp en nøyaktig like stor pensjonsformue. Dessuten ivaretar den de mange frilanserne denne sektoren er avhengig av på en god måte.

LO streiker altså for å få fjernet en pensjonsordning som gir pensjon fra første krone, de høyeste sparesatsene loven tillater, er god for frilanserne og som i tillegg er tariffestet.