Status gjenstående forhandlinger:

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift - Enighet med Akademikerne og SAN. Sluttføring av lokale forhandlinger med forbundene i LO, YS og Unio pågår. 

Forhandlinger som er avsluttet:

Område 1 Kulturvirksomheter (avsluttet i enighet med alle)

Område 2 Norges Bank (avsluttet i enighet med alle)

Område 3 Avinor (avsluttet i enighet med alle)

Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag (avsluttet i enighet med alle)

Område 5 Vy Buss (avsluttet i enighet med alle)

Område 6 NRK (avsluttet i enighet med alle)

Område 7 Tog (avsluttet i enighet med alle)

Område 8 Posten (avsluttet i enighet med alle)

Område 9 Øvrige virksomheter (avsluttet i enighet med alle)

Område 11 Øvrige helseforetak (avsluttet i enighet med alle)

Område 12 Virksomheter innen helse og oppvekst (avsluttet i enighet med alle)

Område 13 Sykehus med driftsavtaler (avsluttet i enighet med alle)