Status gjenstående forhandlinger:

Område 1 Kulturvirksomheter - streik iverksatt 3. september av LO Stat . Enighet med øvrige hovedorganisasjoner. 

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift - Enighet med Akademikerne. Frist for lokale forhandlinger med SAN er 8. september, forbundene i LO og YS 24. september og forbundene i Unio 1. oktober.

Område 11 Øvrige helseforetak - Forhandlinger pågår

Område 13 Sykehus med driftsavtaler - Enighet med Akademikerne. Frister lokale forhandlinger som område 10.

Forhandlinger som er avsluttet:

Område 2 Norges Bank (avsluttet i enighet med alle)

Område 3 Avinor (avsluttet i enighet med alle)

Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag (avsluttet i enighet med alle)

Område 5 Vy Buss (avsluttet i enighet med alle)

Område 6 NRK (avsluttet i enighet med alle)

Område 7 Tog (avsluttet i enighet med alle)

Område 8 Posten (avsluttet i enighet med alle)

Område 9 Øvrige virksomheter (avsluttet i enighet med alle)

Område 12 Virksomheter innen helse og oppvekst (avsluttet i enighet med alle)