Barnehageforliket, som sikret likebehandling av kommunale og private barnehager fra 2000-tallet, ga landet nærmest full barnehagedekning og rimeligere barnehagepriser.

I 2001 var barnehagedekningen på 63,2 prosent. I 2020 hadde denne andelen steget til 92,7 prosent.

I 2001 var sysselsettingsandelen blant kvinner 66,8 prosent, men i 2020 har denne sunket til 64,5 prosent. I perioden 2001-2020 har den kvinnelige sysselsettingsandelen sunket til tross for en stor økning i barnehagedekningen. Faktisk arbeidstid per uke har holdt seg stabil.

Spekter mener:
 

  • Full barnehagedekning er avgjørende for likestilling i arbeidslivet.
  • At kvartalsvise opptak, i stedet for dagens ordning med årlige/ halvårlige, vil bidra til å gjøre overgangen til arbeid enda smidigere.
  • At det ikke er av betydning om det er offentlige eller private som leverer barnehagetilbud.