På oppdrag fra Spekter, har professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI utarbeidet en rapport (se dokumenter til høyre) om kvinners karrieremuligheter i arbeidslivet. Her kommer det fram at menn og kvinner har nøyaktig den samme sjansen for å nå toppsjefstillingen, dersom de er rett under den. Men de må ville og våge. Rapporten viser at en del kvinner hopper av lederkarrieren før de når toppen, eller de forblir på mellomledernivå. Dette begrunner de ikke med diskriminering eller forpliktelser, men de synes de får for lite igjen for anstrengelsene. 

Andel kvinnelige ledere varierer fra sektor til sektor. Over to tredjedeler av lederstillinger i privat sektor er besatt av menn, og blant topplederstillingene er under en fjerdedel besatt av kvinner. I offentlig forvaltning er det en større andel kvinnelige ledere enn menn, men det er færre lederstillinger i det offentlige enn i det private.

Mange av Spekters medlemsvirksomheter har, eller har hatt, kvinnelige toppsjefer.

Fakta

  • Andelen kvinnelige ledere var ifølge SSB 36,8 prosent i 2019, denne andelen var på 32,1 prosent i 2008. (SSB likestillingsindikatorer)
  • Under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner (SSB)
  • Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder likestilling generelt, men havner på 68. plass når det gjelder likestilling i topp-posisjoner (Global Gender gap report 2021)
  • I norges 200 største selskaper er 86 prosent av de administrerende direktørene menn og 14 prosent av de administrerende direktørene er kvinner. (Core topplederbarometer 2020)