Tema

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Springbrett - fra arbeidstrening til lønnet arbeid

«Prosjekt Springbrett» er fundert i IA-avtalen, og ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og NAV Buskerud i 2014, og utvidet til NAV Akershus i 2016