Alle de som deltok i prosjektet var registrert hos NAV med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne og mange hadde stått uten arbeid i flere år før de deltok i prosjektet. Sommeren 2016 har 12 av disse fått jobb i det ordinære arbeidslivet, mens 36 fremdeles er i arbeidstrening ved Vestre Viken. Noen kjennetegn ved Springbrett-metodikken er at det foretas en grundig utvelgelse av egnede kandidater, NAV og Vestre Viken har inngått et forpliktende og ubyråkratisk samarbeid og deltakerne får gå på en fire ukers skreddersydd kurs før arbeidstreningen starter.

Springbrett – fra arbeidstrening til lønnet arbeid

Spekter har fulgt utviklingen av Springbrett, og i november 2017 kom rapport nummer to, som går nærmere inn på de erfaringene ledere, deltakere og NAV har med Springbrett.

Nesten 40 prosent av de som har vært i arbeidstrening ved Vestre Viken har fått lønnet arbeid i det ordinære arbeidslivet. Springbrett fremstår som et vinn-vinn opplegg for alle involverte. I tillegg til at mange av deltakerne har kommet i ordinært arbeid, har lederne ved Vestre Viken fått hevet sin inkluderingskompetanse og er villige til å ta mot flere på arbeidstrening etter denne metodikken. NAV-ansatte som har arbeidet med Springbrett mener de har kommet tettere på arbeidsgiverne og oppnår bedre resultater gjennom Springbrett enn ved tradisjonell arbeidstrening.

Springbrett viser også at et tett og tillitsfullt samarbeid mellom NAV og virksomhet gir resultater.