I februar 2023 lanserte STAMI oppdaterte nettsider som gjør det enklere å finne slike svar gjennom relevante data og statistikk.

STAMI bygger sine fakta på etablert, forskningsbasert kunnskap og nasjonal statistikk.

Tall for ulike yrker og næringer kan være til god hjelp nå en skal jobbe målrettet med å styrke arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

Gjennom arbeidsmiljøprofiler for den sektoren din virksomhet hører hjemme i, kan næringer og yrker sammenliknes med gjennomsnittet for alle sysselsatte.

På nettsidene til STAMI er det også mulig å sortere statistikk ut fra forhold de ansatte blir eksponert for eller hvilke helseutfall eksponeringene kan gi.

Både detaljert informasjon og enkle oversikter er lett tilgjengelig.

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse er en egen avdeling hos STAMI som gir ledelse, tillitsvalgte og verneombud denne faktabaserte kunnskapen.

Gå derfor inn på STAMIs nettside «STAMIs nettside Fakta om arbeidsmiljø og helse» for mer informasjon og for å få et godt grunnlag i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø.