Kriteriene for utvelgelse av bransjeprogrammene er at bransjene må ha et potensiale for å redusere sykefravær og frafall, være under omstilling og ha partsinvolvering både på lokalt og sentralt nivå.

De øvrige fem bransjeprogrammene er:

  • Sykehjem
  • Barnehager
  • Leverandørindustrien - olje og gass
  • Næringsmiddelindustrien
  • Bygg og anlegg

 

Bransjeprogram sykehus:

Arbeidet i bransjeprogram IA i sykehus retter oppmerksomheten inn mot to hovedområder; systematisk arbeidsmiljøarbeid og hyppige fravær. Arbeidsmiljøarbeidet foregår ved hjelp av metodikken «Der skoen trykker». Dette er et systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for å redusere sykefravær, bedre arbeidsmiljøet og styrke partssamarbeidet.

Bransjeprogrammet tilbyr også opplæringsarbeid for ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Programmet har engasjert Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet for oppdragsforskning knyttet til metodikken «Der skoen trykker».

Kontaktpersoner: Cecilie Aronsen Opdan og Mette Kristin Jørgensen

 

Bransjeprogram persontransport

Programmet for persontransport er for virksomheter innen buss, persontog, trikk og T-bane.

Aktivitetene i bransjeprogrammet skal først og fremst skje ute i virksomhetene og være basert på hva virksomheten selv har behov for å gjennomføre. I samarbeid med bransjeprogrammet blir tiltakene sikret slik at de er faktabaserte og målrettede.

Tiltakene skal være i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Bedriftshelsetjeneste og NAVs arbeidslivssentre benyttes ofte som samarbeidspartnere. Størrelsen på aktivitetene kan variere, noen er avgrensede tiltak som kurs eller utvikling av materiell, mens andre er større prosjekter hvor forskningsmiljøer engasjeres.

For å gjennomføre slike aktiviteter kan virksomhetene søke om midler direkte fra bransjeprogrammet. Nærmere 40 aktiviteter har til nå fått økonomisk støtte.

Kontaktperson: Johan Tore Solberg.