Generelt

1. Syke personer skal ikke på jobb

2. Reduser nærkontakt og kontakthyppighet mellom personer. Nærkontakt betyr mindre enn 1 meter.

3. Vask hendene ofte. God hånd- og hostehygiene reduserer smitte.

4. Sørg for hyppig renhold av lokaler, toaletter og overflater som berøres av flere.

5. Ta med egen mat til arbeidsstedet.

I forbindelse med produksjon, øvinger og scenearbeid

6.Gjør en vurdering av hvordan smittevernregler kan etterleves ved prøver og rigging (1 meter avstand).

7. Det skal ikke være sambruk av instrumenter, noter og utstyr. Lag egne smittevernrutiner for slagverk, klaver, miksepult og andre instrumenter som ikke er flyttbare/personlige.

8. Alle berøringspunkter (mixer, data, rack, dimmere etc.) desinfiseres etter bruk

9. Leseprøver bør gjennomføres digitalt.

10. Sett av ekstra tid til rigging. Anbefalingene vil gjøre at riggejobben tar lenger tid enn normalt.

11. Skuespillere bør kle seg selv. Kostymeansvarlig legger frem kostymer.

12. Reduser bruk av garderober.

Publikum

13. Antallet begrenses til øvre grense satt av helsemyndighetene. Grensen som er satt gjelder publikum i salen.

14. Der det er fastmonterte seter kan annethvert sete benyttes, ellers skal avstanden mellom publikum være en meter i alle retninger. Personer i samme husstand kan sitte sammen.

15. Personer som ikke føler seg friske skal ikke møte. Informasjon om smittevern bør være synlig for publikum både ved fysisk billettkjøp og ved forestillinger.

16. Det skal oppbevares kontaktinformasjon om publikum en tid etter forestilling, pga eventuelt behov for smittesporing.

17. Lag rutiner for køer som tilfredsstiller krav til avstand. (billettkøer, toalettkøer, innslipp og utslipp av publikum)

18. Sett ut antibac-flasker i foajé-områdene

Råd til ledelsen i virksomhetene

  • Lag en egen smittevernplan for virksomheten, basert på en risikovurdering, og rådene i denne veilederen.  
  • Involver vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og tillitsvalgte i arbeidet. Vurder også om kommunelegen kan bidra.
  • Beskriv hvem i virksomheten som har ansvar for hvilke oppgaver når det gjelder smittevern. Beskriv også hvem som har ansvar for smittevern for hver produksjon. Det overordnede ansvaret for smitteverntiltak ligger hos ledelsen og kan ikke delegeres.
  • Gjennomfør opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen, og annen informasjon utarbeidet i virksomheten
  • Lag en informasjonsplan, informasjonsmateriell og iverksett informasjon til publikum om nye rutiner
  • Lag plan for hygienetiltak og renhold
  • Vurder å lage plan for alternerende oppmøtetid
  • Kartlegg og opprett dialog med eventuelle ansatte som er i risikogruppe og som kan ha behov for tilrettelegging
  • Utarbeide rutiner for rapportering ved sykdom