5.3.1 Overordnet

Punktene nedenfor er ment som gode råd til virksomhetene om publikumshåndtering. Her som på andre områder må virksomhetene likevel utøve eget skjønn, og treffe egnede tiltak for korona-beskyttelse som passer virksomheten og dens lokaler.

Publikumstallet begrenses til det maksimumsantallet myndighetene fastsetter ut fra deres løpende vurdering av korona-situasjonen (se innledningen). Dette tallet gjelder imidlertid bare publikum, og omfatter ikke skuespillere, musikere eller annet personale.

5.3.2 Forhåndsinformasjon

Personer som ikke føler seg friske skal ikke møte. Generell informasjon om smittevern bør være synlig for publikum både ved fysisk billettkjøp og ved forestillinger. Om mulig bør slik informasjon også formidles ved elektronisk billettkjøp, gjerne med en påminnelse kort tid før forestilling.

5.3.3 Billettsalg og håndtering av publikum under forestilling

Billettsalget må ta høyde for regelen om at publikum kan sitte på annethvert sete der det er fastmonterte seter, med unntak for personer fra samme husstand. Ellers gjelder regelen om en meters avstand mellom publikum. 

Virksomheten må registrere hvem som er tilstede i salen, da det kan være behov for smittesporing. Denne informasjonen skal slettes etter 14 dager.

Ved salg av nummererte plasser kan det være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Virksomheten bør i slike tilfeller informere kunden om at han/hun ved kjøp av billetter på vegne av andre er ansvarlig for å formidle informasjon mellom virksomheten og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning.

5.3.4 Annet

  • Toalettene og felles berøringsflater bør holdes rene før forestilling og etter hver pause. Det kan vurderes å sette ut antibac-flasker i foajé-områdene.
  • Det bør utvises spesiell varsomhet i forbindelse med toalettbesøk under forestillingen (ved tett passering i salen).
  • Det kan vurderes å avholde flere pauser for å unngå toalettkøer.
  • Personalet bør bidra til at publikum ikke stiller seg for tett under innslipp, i pauser og ved utgang etter avsluttet forestilling.