Utøvende kunstnere har fått unntak i covid 19-forskriften og kan fra 15. juni ha nærkontakt ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør (prøver, forestillinger og lignende). Slik nærkontakt (på mindre enn en meters avstand) skal  underlegges særskilt risikovurdering. 

5.2.1 Orkestermusikere, kor og sangere

Det bør ikke foregå sambruk av instrumenter, noter og utstyr. Det bør foreligge egne smittevernrutiner for slagverk, klaver, miksepult og andre instrumenter som ikke er flyttbare/personlige. Disse instrumentene bør desinfiseres før og etter bruk.

Blåsere og sangere bør utvise spesielle hensyn. God håndhygiene er svært viktig. Det bør også utvises varsomhet ved faren for dråpesmitte, særlig gjennom utskillelse av såkalte aerosoler. Aerosoler er ørsmå partikler av væske i gassform som på grunn av lav vekt kan holde seg svevende i luften en stund.

Det er i begrenset grad forsket på hvorvidt sang eller bruk av blåseinstrumenter utskiller aerosoler, eller om sangere og blåsere gjennom sin utstrakte inn- og utånding mer enn andre musikere utskiller fuktighet som kan være smittebærende.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har satt i gang en studie om aerosoler. Studien er i første omgang knyttet til nysing og hosting, men de vil etter hvert også undersøke fenomenet knyttet til blåsere.

Forskning fra Tyskland indikerer at blåsere ved selve spillingen bidrar til å bremse aerosolene, snarere enn å spre dem. Konklusjonen på studien er imidlertid ikke klar ennå. 

5.2.2 Skuespillere

Leseprøver bør om mulig gjennomføres digitalt. Ved bruk av utskrevet manus skal alle aktører ha sitt eksemplar og dette skal ikke utveksles med andre. Kostymer, rekvisitter og scenografi skal ikke utveksles med andre, og danserne skal selv håndtere disse. .

5.2.3 Dansere

 Kostymer, rekvisitter og scenografi skal ikke utveksles med andre, og danserne skal selv håndtere disse.

5.2.4 Lyd/lys

Ved deling av arbeidsdagen i to skift skal alle berøringspunkter (mikser, data, rack, dimmere etc.) desinfiseres etter bruk, slik at det er klart når ansatt på neste lag kommer. Skuespiller setter på mygg og myggbelte selv under veiledning fra lydtekniker. Mygger/myggbelter er personlige, eller vaskes mellom hver bruker.

5.2.5 Kostyme/maske/rekvisitt

Det anbefales at man tar utgangspunkt i gjeldende veiledere for frisører, hudpleiere og andre som vil være retningsgivende for faggruppen sminke. Medvirkende kunstnere i produksjonen bør kle seg selv. Kostymeansvarlig legger frem kostymer, og skuespillerne kler seg selv i henhold til instruks. Alle rekvisitter som skal berøres bør desinfiseres før dagens prøve og mellom skift. Mat som rekvisitt bør unngås.

5.2.6 Ansatte som møter publikum

Det må utarbeides konkrete retningslinjer for ansatte som har direkte kontakt med publikum. Ansatte i billettluke kan for eksempel beskyttes med ekstra glass- eller pleksiplater slik det gjøres i butikker. For publikumsverter bør det utarbeides spesielle retningslinjer for mottak av publikum og for uforutsette hendelser som for eksempel tilfeller der en publikummer blir rammet av illebefinnende.

5.2.7 Andre yrkesgrupper

Ved teatre og opera finnes det også en rekke andre yrkesgrupper som er sysselsatt i malerverksted, sveiseverksted, snekkerverksted, fargeri og systue. Den enkelte virksomhet bør organisere arbeidet ved slike verksteder slik at aktivitetene er i tråd med de generelle smittevernrådene om nærkontakt og hygiene.