Det bør utarbeides rutiner for å redusere nærkontakt og kontakthyppighet mellom personer. Med nærkontakt menes nærmere enn én meter. Følgende er eksempler på situasjoner en bør tenke på for å hindre trengsel:

 • Inngang/adkomst til prøvelokalene
  • Kan de ansatte komme til ulike tidspunkt?
  • Er det mulig å benytte forskjellige innganger?
 • Bruk av garderobefasiliteter
  • Vurder behovet for bruk av garderober
  • Personer som skal skifte bør bruke enerom
 • Bruk av sosiale oppholdssteder
  • En om gangen ved bruk av kaffemaskin
  • Overholde en meters avstand
 • Om avstand mellom utøvere/teknikere og andre i prøvesituasjon og annen produksjon, samt all ferdsel for å hindre trengsel
 • Hvem har adgang til de ulike arealene/rommene.