• God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle ansatte er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr.
 • Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.
 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
  • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel på- og i området rundt scene).
  • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Det bør utarbeides en egen renholdsplan. Forsterket renhold på utsatte steder er en viktig del av smittevernarbeidet.
  • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk.
  • Hyppig berørte kontaktflater, for eksempel dørhåndtak, stoler og andre gjenstander som ofte berøres bør rengjøres hyppig.
  • Søppel bør tømmes regelmessig

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om rengjøring og desinfeksjon.

4.3.1 Mat og drikke

 • Fortrinnsvis bør alle ta med egen mat til arbeidsstedet.
 • Mat kan tilberedes på arbeidsstedet i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder
 • Mat må serveres porsjonsvis, og ikke serveres som buffet eller lignende.
 • Ved felles spiserom/kantine, bør ulike grupper spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.