Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittes­predningen. 

På det nåværende tidspunkt regner man med at man kan smitte fra 1-2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer, og da særlig de første dagene. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C.

Ved utarbeidelse av smittevernplan må man være særlig oppmerksom på hvordan covid-19 smitter:

 • Dråpesmitte gjennom luften. Den syke nyser eller hoster. Personer som står i nærheten puster inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved direkte kontakt. Den syke har fått viruset på hendene eller andre kroppsdeler og overfører det ved kontakt med andre. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øyne, nese eller munn. 
 • Ved indirekte kontakt. Dette skjer når viruset har vært overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, lys- og lydutstyr, rekvisitter og lignende) gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten. 

For å forebygge smitte og begrense spredning på arbeidsplasser er helsemyndighetenes tiltaksråd særlig sentrert om tre punkter:   

 • Forsterkede hygienetiltak (både håndhygiene og kontaktflater/utstyr) 
 • Tiltak for å begrense kontakt mellom ansatte 
 • Syke personer bør holde seg hjemme

Denne veilederen tar utgangspunkt i disse overordnede rådene og eksemplifiserer hvordan dette kan ivaretas gjennom produksjonens ulike faser og hos de ulike faggruppene. 

En smittevernplan følger samme mal som en hvilken som helst annen risikovurdering i arbeidslivet, og er sentrert rundt de tre kjernespørsmålene: 

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? 

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

 • Arbeidstakere i risikogrupper
 • Nærkontakt med kolleger 
 • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller hånddesinfeksjonsmidler
 • Manglende rengjøring av utstyr før og etter bruk av ulike personer
 • Manglende opplæring for de ansatte

Det finnes ulike verktøy til gjennomføring av risikovurdering. På Arbeidstilsynets nettside er det en temaside om risikovurdering, hvor det gis veiledning og hvor det finnes forslag til skjema for risikovurdering: Risikovurdering (Arbeidstilsynet)