Hensikten med dette dokumentet er å gi råd og retningslinjer for hvordan kulturvirksomheter kan opprettholde drift også under Korona-pandemien. Dette dokumentet erstatter imidlertid ikke de risikovurderinger og smittefaglige retningslinjer hver og en institusjon må utarbeide tilpasset den enkelte virksomhet, og ikke minst den enkelte virksomhets lokaler.

Etter en gjennomgang av overordnede forhold, tar dokumentet for seg forhold knyttet til oppstart av produksjon, og til råd om publikumshåndtering. Til slutt følger en sjekkliste som kan brukes til oppslag eller der det av ulike grunner trenges kortfattet informasjon. Til sjekklisten er det også tilføyd noen råd til virksomhetens ledelse.