Tema

Kultur

Rammeavtale for oppdragstakere Dramatikerforbundet

Rammeavtalen er ment å legge til rette og angi rammer for avtaler mellom Teatre og Dramatikere om rettigheter i Dramatiske verk.