Deltid - løsningene finnes i virksomhetene

Spekter-rapport om deltid i medlemsvirksomhetene (2009)