- Vi vet at mange av våre medlemmer har utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for å kunne gjenoppta noe aktivitet, og vi er glade for at vi nå kan presentere en veileder for en samlet bransje, sier direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk, Gunnar Larsen.

I mars 2020 ble det nedlagt forbud mot alle kulturarrangementer frem til 15. juni. 27. mars ble forbudet for arrangementer med over 500 deltakere utvidet til å vare til og med 31. august. 7. mai ble det gitt klarsignal for å starte opp med arrangementer for inntil 50 publikummere, og det vil åpnes for inntil 200 publikummere fra 15. juni, om epidemien fortsatt er under kontroll. Koronapandemien rammer dermed alle kulturvirksomheter svært hardt, og mange har måttet permittere ansatte på grunn av uteblitte billettinntekter og oppgaver.

- Det er både i kulturinstitusjonenes og samfunnets interesse å arbeide for at kulturinstitusjonene på en smittesikker måte kan starte opp igjen virksomheten. Kunst- og kulturinstitusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for kunst- og kulturarbeidere i landet. En forsiktig og smittesikker gjenåpning av kunst- og kulturinstitusjonene vil være et viktig og effektivt bidrag til å stimulere en bransje som med sine utøvere er helt avhengige av å vedlikeholde sin kunnskap og kvalitet. Dette vil også bidra til at kunst- og kulturinstitusjonene kan starte opp igjen med full tyngde når situasjonen tillater det, sier Gunnar Larsen, Spekters direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk.