Avtalen dette dreier seg om, har tidligere vært en felles avtale med tre kunstnerforbund som er representert ved teatrene.  Etter forhandlinger er det enighet om nye avtaler med Creo for blant andre scenografer og med Norske Dansekunstnere for koreografer, men det har ikke vært mulig å oppnå enighet med Regiforbundet om en fornyet avtale som gjenspeiler dagens teaterdrift.

Uenigheten i forhandlingene med Regiforbundet har i hovedsak vært knyttet til hvem som har det endelige ansvaret for de praktiske, økonomiske og kunstneriske rammebetingelsene for produksjonen. Ansvaret for at teatrene leverer på samfunnsoppdraget innenfor sine rammer, må ligge hos teaterledelsen.

Inntil en ny avtale er på plass, gjelder den gamle på såkalt ettervirkning.

- Spekter og teatrene ser fram til å diskutere disse problemstillingene videre i meklingen, og våre ambisjoner er å oppnå enighet, sier Skrattegård.

Tidspunkt for mekling er ennå ikke fastsatt, men meklingen vil finne sted etter sommeren.