Sykehuskonferansen 2024

To av tre toppledere i Spekters medlemsvirksomheter oppgir at endringsmotstand og konsensuspress begrenser utviklingen av virksomheten. Handlingsrommet for effektiv drift og omstilling oppleves smalere for ledere i helseforetakene enn for ledere i andre statseide virksomheter. Den offentlige debatten om utvikling av helsetjenesten gjenspeiler ikke det massive omstillingsbehovet. Mer om dette får du høre når Spekter inviterer til Sykehuskonferansen 2024, torsdag 4. april. Meld deg på allerede nå!