Spekters innspill til Statsbudsjettet 2022:

– Regjeringen har lagt fram et ansvarlig forslag til Statsbudsjett for 2022. Når vi nå skal tilbake til normalen etter pandemien må oljepengebruken normaliseres, og vi må få langt flere ut i arbeidslivet, sier administrerende direktør, Anne-Kari Bratten.