Spektermagasinet 2022

Næringspolitikk og verdiskapning - hva nå?