Helse, omsorg og velferd

Spekter har egne temasider om helse, omsorg og velferd. Her kan du lese om våre politiske posisjoner innenfor disse temaene.