Spekterkonferansen 2023 ble avholdt 14. november på Nationaltheateret. Her spurte vi: Hva slags lederskap krever vår tid? Og hvordan lede i møte med en ny tid?