Tid: 7. november, kl. 12.00 - 17.00

Sted: Nasjonalmuseet, Oslo

Mer informasjon om program og innledere kommer senere.