På samlingen presenteres en fersk analyse basert på trendkartet under, og du får mulighet til å delta en digital avstemning om trendene og deres betydning for sektoren. 

Illustrasjon trendkart

Meld deg på i dag og bli med på Spekters fremtidssamling for helsesektoren!

Praktisk informasjon og påmelding
Det er ingen krav til forberedelser eller etterarbeid for å delta. Det beste er om flest mulig har anledning til å være med i salen, men det er også anledning til å delta via Teams. 

Vi oppfordrer deg til å dele denne invitasjonen med flere i din organisasjon som kan tenkes å ha nytte og interesse av å delta.

Om Spekter
Arbeidsgiverforeningen Spekter er en av Norges ledende arbeids­giver­foreninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter organiserer alle de offentlig eide helseforetakene og mange av de kommersielle og ideelle helsevirksomhetene.

Om inFuture
inFuture er et av Nordens fremste selskaper innen fremtidsstudier. Selskapet benytter en forsknings­basert metode i sitt arbeid. Partner Camilla AC Tepfers har over 20 års erfaring med trendanalyser, og under hennes ledelse har selskapet levert en lang rekke fremtidsstudier.