Program dag 1

 

11:00 Velkommen til Vinterkonferansen ved administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter

Arbeidslivspolitiske utfordringer
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

11:45    Lunsj

Trender og tendenser i arbeidslivet
Samfunnet og arbeidslivet gjennomgår kontinuerlig endringer. Hvilke trender og utviklingstrekk vil prege arbeidslivet i tiden fremover?
Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter

Morgendagens arbeidstaker. Hvordan beholde unge, dyktige arbeidstakere?
Hvilke forhold er viktige for unge i en jobb? Hva betyr dette for ledelse i fremtiden? Hvilke andre trender påvirker hvordan de forholder seg til arbeidsgivere?

Vilde Vågsland og Alexandra Palm fra Opinion har de siste årene jobbe med å forstå nettopp dette gjennom landets mest omfattende studie om Generasjon Z. De vil presentere spennende innsikt og gi noen konkrete råd om hvordan rekruttere, beholde og utvikle unge.

14:20    Pause

14:40    Underholdningsinnslag

Ung politikk i et arbeidsliv i endring
De er uenige i mye, men i synet på de unges vilje til å ta ansvar er AUFs leder Astrid Hoem og Unge Høyres Ola Svenneby helt enige.

Nærings- og eierskapspolitikkens betydning for arbeidsgiverrollen hos Spekters medlemmer
Spekters fagsjef myndighetskontakt Odd Erik Stende og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård

16:00    Pause med litt å spise

LUNCH med skråblikk på arbeidslivet
Børge Lund

18:00    Programslutt

19:30    Aperitiff og middag

Program dag 2

 

09:00    Fred er dog det beste – om mekling i inntektsoppgjør
Riksmekler Mats Ruland

100 års erfaring med forhandlinger
Refleksjoner, tips og råd til dere som forhandler

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård og sjeføkonom Stein Gjerding

10:35    Pause og utsjekk

Lønnsoppgjøret 2023
Hvordan ser det økonomiske bildet ut, og hva betyr dette for lønnsoppgjøret 2023?
Sjeføkonom og direktør Stein Gjerding, Spekter og analysesjef Ranjit Kaur, Spekter

12:00    Lunsj

13:00    Bussavgang tilbake til Oslo

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no

Vi gjør oppmerksom på at konferansen er forbeholdt Spekters medlemmer.