Velferdsmiks – svaret på framtidens omsorgsutfordringer

Debatten om hvordan vi løser fremtidens omsorgsutfordringer er noe av det som vil prege kommunevalgkampen. Som et bidrag til debatten har Spekter og NHO Service og handel hatt et utvalg i arbeid. Utvalget la i mai fram sin rapport som konkluderer med at den beste løsningen for å møte framtidens velferdsutfordringer er en velferdsmiks – hvor offentlige, ideelle og private jobber sammen. På møtet i Næringslivets hus - som Spekter og NHO arrangerer sammen - vil det med utgangspunkt i utvalgsrapporten bli diskutert hvordan man på en best mulig måte kan møte framtidens utfordringer på omsorgsområdet.

Møtet finner sted torsdag 15.08 kl. 14.30 – 15.30 i Næringslivets Hus.

Se opptak fra møtet her: 

 

Se programmet: Morgendagens omsorgsutfordringer

Den norske supermodellen

Den norske modellen ble ikke til for å konservere, men for å forandre og skape verdier både for ansatte, det offentlige og næringslivet. Når krefter tar til orde for at «Den norske modellen» er til hinder for endring, blir modellen enten brukt feil, eller den brukes bevisst for utvanning av virkemidler. Sammen med LO Stat stiller vi spørsmål om den norske supermodellen er fit for framtiden. Følgende deltar fra scenen i Bankgården; Anne-Kari Bratten (administrerende direktør i Spekter), Egil André Aas (leder i LO Stat), Tone Fløtten (daglig leder i Fafo), Camilla Tepfers (partner i inFuture), Gorm Frimannslund (konsernsjef i Bane NOR), Torfinn Håverstad (nestleder i Norsk Jernbaneforbund).

Møtet finner sted tirsdag 13.08 kl. 14.00 – 16.00 i Bankgården, og ledes av Terje Svabø.

Se programmet: Supermodellen

Opptak fra arrangementet:

 

Kulturinstitusjonenes kraft og betydning

Spekter og LO kultur inviterer til et møte om kulturinstitusjonenes kraft og betydning. Fortsatt er det uavklart hvilke kulturoppgaver som skal overføres til de nye fylkeskommunene, og hva konsekvensene for kultursektoren vil bli. Noen frykter at kulturinstitusjonene blir salderingsposter i de nye fylkene, mens andre hevder at den lokale forankringen vil gi ny kraft i forvaltningen av institusjonene. I stiller vi spørsmål om hva som må gjøres for å få mer ut av kulturturismen i Norge. Du møter blant andre; Kjersti Stenseng (partisekretær Arbeiderpartiet) Grunde Almeland (stortingsrepresentant Venstre), Anne Kjersti Fahlvik (Norges forskningsråd), Agnete Haaland (Den Nationale Scene), Petter Snare (KODE), Tor Lægreid (Arktisk Filharmoni), Hans Ole Rian (CREO), Julie Lødrup (LO) og Sverre Høven (Spekter).

Møtet finner sted tirsdag 13.08 kl. 10.00 – 12.00 i Bankgården, og ledes av Halvor Folgerø.

Se programmet: Kulturinstitusjonenes kraft og betydning

Hva vil skje om bompengene blir borte?

En av sakene som så langt dominerer kommunevalgkampen er bompengeopprøret. Det startet i det små i enkelte kommuner, men har nå blitt et nasjonalt fenomen. Debatten om bompengene fører til et stort engasjement fra både de som er tilhengere og motstandere av bompengefinansiering.

Spekter og Kollektivtrafikkforeningen inviterer til et møte der vi ser nærmere på hva som vil skje i de større byene om bompengene blir borte, og hva dette vil ha å si for kollektivtilbud og framkommelighet og arbeidsreiser.

Du møter blant andre: Helge Orten (leder av transportkomiteen, Høyre), Arne Nævra (medlem transportkomiteen, SV), Aud Tennøy (Transportøkonomisk institutt), Bernt Reitan Jensen (Ruter), Geir Isaksen (Vy), Olov Grøtting (Kollektivtrafikkforeningen) og Sverre Høven (Spekter). 

Møtet finner sted onsdag 14.08 kl. 08.30 – 10.00 på Clarion Hotel Tyholmen (Sal A), og ledes av Terje Svabø. Frokost serveres fra kl 08.00.

Se programmet: Stopper Norge uten bompenger?