Stillingen passer for deg som i en arbeidsgiverforening eller en fagforening har arbeidet lenge med å finne tariffavtaleløsninger sammen med forhandlingsmotparten. Den passer også for deg som har representert arbeidsgiveren i en større bedrift eller virksomhet, der du har arbeidet med forhandlinger, omstillinger, tvisteløsninger og rådgivning overfor ledelsen.

Les mer her: