Den digitale løsningen erstatter papirskjemaet «NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelse mv.».  

Det innebærer at papirskjemaet ikke lenger vil være tilgjengelig, og at det er det digitale skjemaet som skal brukes.  Tilgangen til skjemaet styres gjennom Altinn. Alle som har en rolle i virksomheten i Altinn vil kunne opprette og sende inn skjema. Personen som sender inn skjema på vegne av arbeidsgiver vil bare se skjemaer som vedkommende selv har opprettet og sendt inn. 

NAV oppfordrer arbeidsgivere til å bruke løsningen selv om de ikke har meldeplikt 

Arbeidsgivere har meldeplikt til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker. Det samme gjelder hvis arbeidsgiver skal si opp mer enn 10 personer.

NAV ønsker nå at arbeidsgivere som skal permittere mindre enn 10 personer også skal gi beskjed til NAV om det i den nye løsningen. Da vil NAV kunne følge opp arbeidsgivere som trenger bistand, og ha et mer komplett bilde av hvor mange som egentlig blir permittert.  

Oppdatert informasjon finnes på nav.no 

NAV ber om at nettsidennav.no benyttes for å finne oppdatert informasjon og veiledningsfilmer om permittering både for arbeidsgivere og arbeidstakere. De som ikke kan bruke nav.no, kan også kontakte NAV på chat og telefon.  

Nyttige linker

Spekters temaside om permittering knyttet til koronasituasjonen

Skjema for melding av permittering hos NAV

NAVs informasjon til arbeidsgiver i forbindelse med koronaviruset.   

NAVs veiledning for å søke om dagpenger for permitterte.