Statsministeren hadde innkalt ledelsen i de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å diskutere inntektspolitikken i år.

- I Spekter skal det gjennomføres 715 overenskomstrevisjoner med tilhørende lønnsoppgjør i vår. Spekter vil lojalt følge opp at også oppgjørene i Spekter er tilpasset norsk økonomi. Vi vil derfor sikre at våre oppgjør bidrar til å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, sa Bratten.

I sitt innlegg minnet også Bratten om at sysselsettings- og kompetansepolitikken bidrar til rettferdig omstilling, det grønne skiftet og til å sikre oppfølgingen av de inkluderingspolitiske målene.

Viktig å unngå innføring av minstelønn i Norge

Bratten benyttet også anledningen til å rose regjeringen for å ha handlet raskt da den nye presidenten for EU-kommisjonen, Ursula van der Leyen, signaliserte ambisjoner om å innføre minstelønn i alle EU-land.

 - Spekter er fornøyd med at regjeringen umiddelbart tok tak i dette sammen med hovedorganisasjonene og de øvrige nordiske land, slik at dette nå neppe får overslag til Norden. Hos oss har vi en samfunnsmodell med tre- og to-parts samarbeid, der tariffavtalene er et viktig element, og der en nasjonal minstelønnssats vil svekke tariffavtalenes stilling, sa Bratten.

Lønnsoppgjøret i Spekter starter 2. april

Lønnsoppgjøret i Spekter begynner torsdag 2 april med innledende sentrale forhandlinger. Frister for påfølgende sentrale og lokale forhandlinger er ikke endelig fastsatt. Det avholdes informasjonsmøte for Spektermedlemmene tirsdag 14. april. Møtet vil bli streamet på spekter.no.

Se også innlegg fra Spekters tariffkonferanse i januar (krever innlogging, kun for Spektermedlemmer)