Avtalene inneholder blant annet at grensen for overtidsarbeid i 2020 er 400 timer uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Hensikten med avtalene er først og fremst å bidra til å redusere ressursbruken rundt arbeidstidsplanlegging på den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset pågår.

Avtalen med Norsk Sykepleierforbund kan lastes ned her

Avtalen med Unio kan lastes ned her

Avtalen med LO kan lastes ned her

Avtalen med YS kan lastes ned her

Avtalen med Akademikerne kan lastes ned her

Avtalen med SAN kan lastes ned her