I tråd med forhandlingsresultatet med de øvrige forbundene, er varslingsfristen for å legge om arbeidsplaner for leger, redusert fra fire uker til tre dager,  der det er nødvendig for enhetens drift som følge av koronasituasjonen. Det gjøres også unntak fra kravet om rullerende planer basert på antall leger i vaktsjiktet. 

Avtalen har virkning fra mandag 23. mars, og gjelder i inntil 26 uker.

Dersom de lokale parter er enige om det, kan det gjøres andre lokale tilpasninger til avtalen.

Avtalen kan lastes ned her