spekter.no>Temaoversikt>Statsbudsjettet >Statsbudsjettet 2019

Spekters reaksjoner og innspill til Statsbudsjettet 2019. Spekter deltar blant annet i Regjeringens kontaktutvalg, i høringer på Stortinget og andre relevante møtearenaer.

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2019

Innhold