spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2019

Det er avtalt innledende A-dels forhandlinger med LO, YS, Unio og SAN 2. april.

Informasjonsmøte om resultatet fra disse forhandlingene blir avholdt i Oslo Konserthus 3. april (invitasjon blir sendt medlemsvirksomhetene). Det blir avholdt beregningskurs, for virksomheter som ikke er helseforetak, rett etter informasjonsmøtet. 

Med Akademikerne er det avtalt innledende A-delsforhandlinger 4. april. 

Innhold